Humor byl lidmi vždy používán jako cesta k udržení a navrácení zdraví, případně k získání nadhledu nad handicapem či nevyléčitelným neduhem. Před čtyřiceti lety vyšla kniha Normana Cousinse Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient, v které autor popisuje vlastní zkušenost s pozitivními účinky smíchu při léčbě vážné choroby, a v osmdesátých letech Michael Christensen zakládá první zdravotně-klaunskou organizaci, The Big Apple Clown Care Unit. Zdravotní klauni se od té doby rozšířili do celého světa a dnes jde o dobře organizované a vzájemně propojené hnutí. Česká organizace Zdravotní klaun byla založena v roce 2001 a dnes patří k největším v Evropě. Jejím cílem je „rozdávat radost a smích tam, kde se jich nedostává“, zejména pak na pediatrických odděleních nemocnic a v geriatrických zařízeních. Zdravotní klauni jsou profesionálové, kteří dokáží aplikovat řemeslné principy klaunského divadla ve zdravotnickém prostředí k prospěchu pacientů, jejich rodin i samotného zdravotnického personálu. Přednáška přinese základní informace o organizaci, jejím poslání, vývoji a metodách práce, a také o osvětovém rozměru práce Zdravotních klaunů – zástupci organizace přednášejí mimo jiné pro studenty 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na téma účinné komunikace.

Přednášející: Lukáš Houdek, lektor a kouč, Zdravotní klaun, o.p.s. 

Humor v nemoci a v nemocnici, Lukáš Houdek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *