Zneuznání hranic mezi duší a tělem, pochopení těla jako „těla žitého“ otevírá vždy znovu prostor k otázkám transcendence, k „tělesnému duchovnu“.

Je nám stále hledat.

Jak mluvit, jak nabízet či nenabízet přesah, který je můj? Je možnost přesahu zprostředkovatelná, jsme schopni transcendence aniž bychom byli vedeni?

Hledáme, společně vycházíme, můžeme se blížit, ale nikdy se nepotkáme: s tím je třeba být smířen. Víra nás rozdělí, osudy nás rozdělí – možná právě proto máme možnost vidět ostřeji některé hranice, možnosti, za tímto rozdělením.

Otázky: celek může být i „totalita “ (Lévinas)?

Překračovat a zůstávat v lidském

Smrtelnost jako vítězství, jako naše krásná skutečnost

Smrt jako tajemství

Hledat spolu, i když jsme rozdílní, PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *