Z dosavadních studií vyplývá, že i když lze psychoterapii považovat za účinnou metodu léčby psychosomatických potíží, nedosahuje u nich stejné účinnosti jako např. u deprese a dalších duševních potíží. Nabízí se proto otázka, co a jak konkrétně v psychoterapii psychosomatických potíží funguje. V našem příspěvku se zaměříme na tzv. mechanismy terapeutické změny, tj. procesy, které vysvětlují, jak (díky čemu) změna vlastně nastává. Seznámíme posluchače nejen se zjištěními, která vyplývají z dosavadních výzkumných studií, ale také s aktuálními výsledky vlastního výzkumu. V něm pracujeme s dotazníkovými daty od přibližně 400 klientů ze sedmi českých zdravotnických zařízení, v jejichž rámci tito klienti absolvovali každodenní péči na bázi skupinové psychoterapie, doplněné dalšími aktivitami, jako je například arteterapie, fyzioterapie či nácvik relaxace.

Co (ne)funguje v psychoterapii psychosomatických potíží? Tomáš Řiháček, Martina Pourová, Jan R. Böhnke

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *