Palpace- informace & vztah & hranice, Mgr. Hana Bláhová, Mgr. Kateřina Fichtnerová, Mgr. Petra Garbová, Ph.D., Bc.Alexandra Klozová, Bc. Richard Vaľa

Palpace je pro nás fyzioterapeuty jedním z nejdůležitějších diagnostických a terapeutických nástrojů. Pomocí hmatových vjemů dostáváme důležité informace o vrstvách, kterých se dotýkáme a kterými pronikáme. Palpací ale také získáváme informace o souvislostech na vzdálenějších segmentech a v neposlední řadě

Diagnostika struktury rodiny jako nástroj v psychosomatice, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála

Murray Bowen (1913-1990), jeden ze zakladatelů rodinné terapie a autor teorie attachementu, se jako jeden z prvních zabýval celou nedělitelnou triádou matka-dítě-otec, aniž by se omezoval jen na jeden vztah dítěte s matkou/primární pečující osobou. Interakce třech základních figur v rodině vytváří nejmenší stabilní vztahový

Porucha struktury rodiny jako jeden ze zdrojů transgeneračně přenášených traumat a mikrotraumat, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála

Murray Bowen (1913-1990), jeden ze zakladatelů rodinné terapie a autor teorie attachementu, se jako jeden z prvních zabýval celou nedělitelnou triádou matka-dítě-otec, aniž by se omezoval jen na jeden vztah dítěte s matkou/primární pečující osobou. Interakce třech základních figur v rodině vytváří nejmenší

Psychosomatika v gynekologii a porodnictví ve světle hypnózy, PhDr. Pečená Marie

Ráda bych nabídla ukázky spolupráce klinického psychologa s gynekologicko-porodnickými odborníky při vzniku psychosomatické laboratoře v ÚPMD. Řešení některých diagnóz z pohledu lékaře a psychologa. Ukázky vývoje dilemat pohledů a postupů – cvičení. Nabídka konkrétních hypnotických a relaxačních metod při péči

Ke specifitě psychosomatického přístupu, doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Přednáška se zabývá shodou i rozdílem psychoterapeutického přístupu mezi převážně psychickými poruchami a psychosomatickými onemocněními. Postoj v léčbě psychosomatických chorob, ale i vůbec tělesných onemocnění je charakterizován emocionální podporou a povzbuzováním, vírou v uzdravení za účelem posílení imunitních sebeúzdravných sil.

Harmonizace autonomního nervového systému, srdce a dech, MUDr. Alena Večeřová Procházková

Velké množství psychosomatických příznaků, které prožívají a referují naši pacienti, vyplývá ze sympatikotonie. Ta bývá způsobena dysbalancí autonomního nervového systému při chronickém stresu. Máme k dispozici účinné způsoby, jak přelaďovat a zklidňovat autonomní nervový systém prostřednictvím kontroly dechu a regulace srdeční

Nástroje biosyntetické psychoterapie v psychosomatice, MUDr. Alena Večeřová Procházková

Biosyntéza je integrativní terapie s psychodynamickým základem, která  pracuje také s tělem. Současně má silný humanistický přesah ve smyslu zacílení na potřeby člověka. Směřuje k aktivaci latentních zdrojů člověka tak, aby mohl uskutečňovat svou jedinečnost a zároveň být ve spojení s druhými. Běhěm psychoterapeutické