Balintovská skupina

Workshop

V Balintovské skupině je na rozdíl od skupinové supervize v centru zájmu i terapeut, resp. interakce mezi pacientem a terapeutem. Pacient (ale samozřejmě i terapeut) se nevědomky snaží vmanipulovat terapeuta do svého vztahového vzorce chování a ten opakovat, čímž se znemožní jeho změna. Terapeut se často cítí bezmocný a frustrovaný, právě proto je vhodné takovouto situaci prezentovat. V konečné diskuzi jde o nápady, jak by mohl terapeut reagovat svobodněji a smysluplněji.

Autor: doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D
doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D

Doc. Jan Poněšický je psychiatrem a odborným lékařem psychosomatické medicíny (kvalifikace získaná v SRN), klinickým psychologem, psychoanalytickým individuálním i skupinovým psychoterapeutem, cvičným analytikem a vedoucím Balintovských skupin a supervizorem individuálních i skupinových terapií v psychoanalytickém i psychodynamickém výcviku. Po jeho emigraci z politických důvodů do SRN ( byl později vyznamenán „medailí za odboj a odpor proti komunismu“) pracoval jako psychoterapeut na psychoterapeutických a psychosomatických univerzitních i rehabilitačních klinikách, posléze i v roli primáře. V současné době přednáší a superviduje výcviky na Drážďanském institutu psychodynamické psychoterapie a psychosomatiky, na Lipském psychoanalytickém institutu a na akademii všeobecné psychoterapie v Drážďanech. V České republice vyučuje na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, přednáší na PPF a poskytuje supervize a Balintovské skupiny. Jan Poněšický je autorem řady knih o psychoterapii a psychosomatice, naposledy autorem knihy „Proces změny v psychodynamické psychoterapii“(2019) a editorem i spoluautorem knihy „Duše a tělo v psychosomatické medicíně“ (2021).

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.