Všemu rozumím, ale pořád se mi to děje (A. Večeřová Procházková)

Přednáška

Na programu: 16.6.2022, 12:30, Aula

Osobní příspěvek k základnímu tématu konference z pohledu psychiatra praktikujícího jak integrativní psychoterapii, tak somaticky orientovanou psychoterapii a psychosomatiku. Psychosomatika a psychoterapie jsou propojeny v rámci práce na psycho a socio úrovni bio-psycho-sociálního modelu. Základní odlišnost spočívá v zacílení práce a v přímé práci na bio-úrovni modelu a v ovlivňování somatopatologie. Psychoterapie především pracuje s motivovaným klientem a směřuje k porozumění procesům, které vedou ke vzniku symptomů a k hluboké změně na úrovní prožívání emocí, změny v těle tuto transformaci doprovázejí. Psychosomatická medicína začíná komplexní specializovanou prací na těle, na úrovni symptomu, s využitím všech dostupných medicínských technologií a medikace. Psychosomatik zůstává klinikem, zajišťuje komplexní přístup k léčbě a pro pacienta staví most k hlubší práci na sobě a ve vztazích. Průnik mezi psychosomatikou a psychoterapií podle názoru autorky představuje afektivní neurověda a interpersonální biologie, které přináší porozumění mechanizmům jak změna narativu vede ke změnám v tělově afektivním schématu jedince.

Autor: MUDr. Alena Večeřová Procházková

MUDr. Alena Večeřová Procházková
MUDr. Alena Večeřová Procházková

Baví mě v lidech probouzet chuť tvořivě žít. Vedu klienty v procesu individuální terapie, vedu výcvikové terapie a supervize. Kromě působení v psychiatrické ambulanci na Poliklinice Spořilov působím jako lektorka ve výcviku psychoterapeutů (Skálův Institut, komunity 8,10,11,15, Český Institut biosyntézy), angažuji se ve výuce budoucích psychosomatiků, psychiatrů i v odborných přednáškách pro lékaře a pracovníky pomáhajících profesí v rámci kurzů pořádaných IPVZ, Remediem a odbornými společnostmi. Vzdělání: psychiatrie: 1996 promoce na 1.LF UK, Atestace z psychiatrie I a II (1999, 2002), Funkční specializace v psychoterapii 2008, Certifikace v psychosomatice 2017 psychoterapie: Sebezkušenostní výcvik SUR, 4. komunita Skálova institutu,1997-2001(Frouzová, Heller), 2012-2016 Výcvik v integrativní supervizi (ČIS, Čermáková, Pffeiffer) 2012-2016 Výcvik v biosyntetické psychoterapii dokončen 2018 (Výcvik III, ČIB, Lucká, Janečková).

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.