Psychosomatická ambulance – sny a realita (B. Branna)

Přednáška

Na programu: 17.6.2022, 12:00, AULA

Zamyšlení nad obsahem práce terapeuticky vzdělané lékařky v psychosomatické ambulanci , kdo jsou a s jakými problémy přicházejí klienti/pacienti, rozdíly mezi dětmi a dospělými, co je to vlastně psychosomatická medicína a čím se liší od psychosomatické terapie, jaká je reálná existence takového v Česku zatím nestandartního pracoviště, rovnováha mezi poptávkou a nabídkou, výsledky a délka psychosomatické léčby, sny a realita.

Autor: MUDr. Barbora Branna

MUDr. Barbora Branna

Jsem dětská lékařka a více než dvacet let pomáhám zachovat a udržet zdraví svých dětských pacientů. Skoro stejně dlouho se věnuji psychosomatické medicíně, jejiž pozici se v rámci českého zdravotnictví snažím podpořit a upevnit. Prací ve výboru SPM, učením studentů na lékařských fakultách, předatestační přípravou kolegů v rámci IPVZ, přednáškami, články nebo osvětou laické veřejnosti v televizi a rozhlase, co vlastně psychosomatika je a k čemu by lidem mohla být prospěšná.

Ve dvou svých ambulancích – pediatrické a psychosomatické, mapuji rozdíly těchto prostorů a práce v nich.

V dětské ambulanci považuji za důležité kultivovat medicínu „hovorem s pacientem“, jeho příběhem a obohacovat jí o širší úhel pohledu na nemoc. V psychosomatické ambulanci  pracuji rodinně-terapeuticky s dětmi a jejich rodiči a dělám psychosomatickou terapii dospělých.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.